Bijuterie de trac scădere în greutate

România este patria noastrã şi a tuturor românilor.

E România celor de demult şi-a celor de mai apoi E patria celor dispãruţi şi a celor ce va sã vie. Prezentarea tezaurelor descoperite în estul Transilvaniei, fie ele monetare, de podoabe sau vase, presupune o scurtă analiză a situaţiei social, economice şi politice existente aici în perioada respectivă. În ţinuturile din bijuterie de trac scădere în greutate Transilvaniei, ca şi în restul zonelor intracarpatice, comunităţile dacice specifice sec.

V-III a. IV-III a.

Cu siguranţă faptul se datorează, în parte, carenţei cercetărilor, dar şi situaţiei politice de la vremea respectivă. BotoşaniCucuteni jud. IaşiBuneşti Jud. Vaslui sau Coţofeneşti Jud.

Prahovaconstând în armament de paradă, bijuterii, accesorii vestimentare şi piese de harnaşament din aur, aparţinând unor căpetenii extrem de puternice şi bogate, în interiorul arcului carpatic asemenea descoperiri nu sunt înregistrate. În timp ce comunităţile sudice se consolidează iar aristocraţia militară geto-dacice se afirmă ca o forţă politică de prim ordin, în Transilvania comunităţile nu se manifestă în forme elevate, ba mai mult ele se confruntă cu stăpânirea sciţior agatîrşi, iar mai apoi cu cea celtică.

Abia din a doua jumătate a sec.

  1. Pista și câmpul slăbesc
  2. Monumente ale Bizanțului antic. Monumente bizantine din Istanbul
  3. Ce găsesc în secțiile ATI firmele care instalează aparatură medicală Inele, coliere, brăţări, pandantive şi alte obiecte din argint vechi de peste două mii de ani completează lista pieselor dacice recuperate de pe piaţa neagră în ultimii ani.
  4. Tezaur recuperat. 18 bijuterii dacice sunt expuse la Muzeul Național de Istorie a României
  5. Consilieri cu trac: UDMR-iștii din Paleu nu vor ca ședințele din

Situaţia respectivă este relevantă şi în estul Transilvaniei. Astfel, urmărind apariţia şi evoluţia aşezărilor nefortificate, am constatat procentul scăzut al celor care erau în funcţiune în sec. III - II a. În ce măsură acestea erau formate dintr-o populaţie locală, mutată ca urmare a sporului demografic, a dezvoltării economice, a roirilor etc. Putem presupune, bazându-ne pe piesele descoperite şi a căror analogii se găsesc, uneori până la identitate în siturile dacice din Moldova centrală şi de sud Brad, Poiana, Răcătău, Barboşi etc.

În sec. Iaşi, Cotnari-Cătălina sau Buneşti ducând la o puternică dislocare de populaţie. Posibil ca o parte a acesteia să fi trecut Carpaţii şi să se fi aşezat în ţinuturile estice ale Transilvaniei.

bijuterie de trac scădere în greutate

Un alt posibil motiv al migrării populaţiei extracarpatice în interiorul arcului ar putea fi şi acela al diferitelor evenimente politice care au avut loc pe parcursul sec. Prin urmare există temeiuri istorice care să ne conducă spre un presupus aport demografic în ţinuturile din estul Transilvaniei, doar că la acest stadiu al cercetărilor este greu de dovedit. Sigur este faptul că, începând din a doua jumătate a sec.

bijuterie de trac scădere în greutate

La acestea se adaugă, cu siguranţă, exploatările de sare de la Praid, Sovata, Sânpaul şi Mărtiniş. Ca urmare, asistăm la o comasare a aşezărilor în sectoarele bogate în resurse minerale.

Tezaur recuperat. 18 bijuterii dacice sunt expuse la Muzeul Național de Istorie a României

Ţinuturile estice ale Transilvaniei cunosc pe lângă o dezvoltare economică şi demografică deosebită şi un rol politic aparte, fapt demonstrat de numărul mare de fortificaţii care s-au ridicat aici, peste 35 de cetăţi şi aşezări fortificate. Deşi se presupune că formaţiunea politică a lui Oroles ar fi stăpânit zona Carpaţilor Orientali, cercetările arheologice sumare, de până acum, nu ne permit să datăm nici o cetate pe parcursul sec.

III - prima jumătate e sec. Primele fortificaţii pot fi datate doar la sfârşitul sec.

II şi începutul sec I a. Pe parcursul sec. Dezvoltarea fără precedent a zonei a favorizat fără îndoială comerţul atât cu ţinuturile extracarpatice cât şi cu cele greceşti sau romane. Această străveche ocupaţie presupunea produse dedicate comerţului, oameni specializaţi în achiziţionarea şi comercializarea acestora, caravane  care se deplasau pe distanţe lungi, drumuri bătătorite de dispunerea centrului de slăbire şi nu în ultimul rând pieţe de desfacere, locuri special amenajate în acest sens, negustori locali care preluau mărfurile şi le distribuiau în teritoriile mai apropiate şi în sfârşit circulaţie de valori, de impulsuri novatoare, schimburi de idei şi de cultură.

Numeroasele artefacte, piese de lux şi de podoabă vase, amfore, mărgele, pandantive, fibule, oglinzi etc. În toate aşezările sau cetăţile cercetate în zonă au fost descoperite piese de import şi monede.

Aceste din urmă, aflate în tezaure, mai mari sau mai mici, marchează de-a dreptul traseele comercianţilor. Unul din aceste trasee, probabil cel mai des folosit atât în antichitate cât şi mai târziu,  în evul mediu, care făcea legătura aşezărilor din Moldova, dar şi a oraşelor greceşti de pe litoralul Pontic, cu Transilvania, este cel care urma valea Siretului până la Poiana şi de aici bijuterie de trac scădere în greutate valea Trotuşului şi a Oituzului până la Breţcu.

De aici, pe valea Pârâului Negru, pe două drumuri situate de-o parte şi de alta a acestuia, se ajungea în Ţara Bârsei şi apoi mai departe spre alte aşezări dacice din Transilvania. Astfel un prim traseu este cel care intra  prin pasul Oituz - Breţcu şi mergea pe dreapta Râului Negru. Un al bijuterie de trac scădere în greutate traseu este cel de pe latura stângă a Râului Negru.

bijuterie de trac scădere în greutate

În acest drum ajungeau şi cei care treceau muntele pe Bâsca Mare -  Comandău - Covasna  sau pe celelalte căi dinspre Buzău. Este greu de spus dacă unul din cele două trasee a fost mai intens utilizat sau nu.

bijuterie de trac scădere în greutate

Cert este că şi pe cel de al doilea se remarcă, pe lângă artefactele obişnuite ale aşezărilor, tezaurele monetare şi de obiecte descoperite la Ojdula - tezaur de monede greceşti; Hilib - tezaur format din 76 drahme Dyrrhachium, trei pierdeți în greutate înainte de mulțumire de tetradrahme thasiene şi un denar roman republican; Ghelinţa — 2 tezaure, unul de podoabe şi denari republicani romani, o brăţară în spirală, decorată cu motive în relief executate prin ştanţare, 3 fibule,fragmentare, de tip Latčne târziu cu coardă exterioară, un lanţ împletit, fragmentar şi monede romane republicane, Planşa 1 şi altul compus din monede greceşti Thasos, Apollonia şi Dyrrhachium; Peteni - tezaur de monede şi podoabe compus din 39 denari republicani romani, - 68 a.

El ţine cu mâna stângă frâul, iar cu dreapta mânerul unei săbii lungi.

Călăreţul, imberb, este îmbrăcat în armură şi poartă pe cap coif; deasupra capului este un vultur cu aripile desfăcute. La picioarele calului, redat în mişcare, cu piciorul stâng ridicat, se află un câine lup ; 2. Descoperirile arheologice din localităţile ce urmeză ne indică alte căi interne de ieşire spre valea Oltului şi Ţara Bîrsei: Pădureni - tezaur de podoabe un inel semilunar, gros la mijloc şi subţire la capete, o brăţară de sârmă şi un inel spiralat de argint, un denar imperial de la Traian ; Fotoş- tezaur, denari romani republicani dataţi între - a.

Din acestea au fost determinate, primele erau din anii a. Chr; Măgheruş — tezaur, peste monede romane republicane. Una din cele mai spectaculoase descoperiri a fost cea de la Arcuş, com. Valea Crişului, unde, în anula apărut un tezaur format din de monede, din care sunt drahme Dyrrhachium, trei tetradrahme Thasos şi 50 denari republicani romani.

Monumente ale Bizanțului antic. Monumente bizantine din Istanbul

Moneda cea mai recentă fiind de la mijlocul secolului I a. Planşa 4 Pe măsură ce înaintăm spre nord Depresiunea Ciucului sau spre ţinuturile subcarpatice interne ale Carpaţilor Răsăriteni, numărul descoperirilor de acest tip se reduce, dar sunt cu atât mai importante şi mai valoroase. Astfel, în Depresiunea Ciucului renumită prin numărul mare de aşezări cu activitate siderurgică, peste 43 şi prin fortificaţiile care o străjuiesc 9 cetăţi ,  sunt de remarcat tezaurele descoperite la Bancu, com.

Nu s-a păstrat nici un exemplarMiercurea Ciuc-Jigodin - tezaur, 19 monede de argint din care se păstrează o tetradrahmă Maroneia, una Macedonia Prima şi 15 thasiene, sfârşitul sec. II - începutul sec. Tot din zone cu potenţial economic deosebit provin tezaurele de la Lueta zonă bijuterie de trac scădere în greutate în minereu de fier — tezaur de tetradrahme thasiene; Mărtiniş depozite de pierderea în greutate șobolani obezi tezaure, unul cu mai multe tetradrahme thasiene iar altul cu monede romane republicane din care se cunosc 15, ultimele fiind din anii 82 - 81 a.

Aşa după cum arătam mai sus, descoperirile monetare din estul Transilvaniei sunt strâns legate de evoluţia şi dezvoltarea social-economică a zonei de schimburile de mărfuri şi, nu în ultimul rând, de traseul drumurilor comerciale care străbăteau aceste ţinuturi.

Urmărind tipurile de monede şi siturile în care s-au descoperit se constată prezenţa redusă a emisiunilor geto-dacice, în general, dar mai ales a celor specifice primei faze secolelor III şi prima jumătate a secolului II a. Dintre emisiunile primei faze în estul Transilvaniei sunt cunoscute doar monedele de tip Tonciu descoperite la Sfântu Gheorghe.

Asevedeași